Viết về Trần Thủ Độ

Tôi chọn nhân vật này khai mở chủ đề ” Lớp học Sử Địa ” có lẽ đúng với vị trí và công lao lớn nhất của ông trong việc thành lập triều đại nhà Trần – theo một cách thức rất khác biệt, với một vị trí khác biệt và những điều về nhân vật này cũng không giống bất cứ ai.

P.s : Bài viết dựa trên hiểu biết và quan điểm cá nhân. Xin góp ý nếu như tình tiết lịch sử trong bài không đúng với sự thật.

Read more