Người đàn bà kì lạ, những đứa trẻ là con hay là cháu

Nội dung câu chuyện dựa trên sự mường tượng trong trí nhớ về một người phụ nữ ở vùng rừng núi của Quảng Nam có hơn mười đứa con với chính cha ruột của mình. Sự việc này đã từng được một tờ báo nhắc đến. Tuy chỉ đơn giản là kể về một trường hợp kì lạ – nhưng quả thật quá ấn tượng, đủ để khắc sâu trong trí nhớ của tôi đến bây giờ.

Read more